ระบบค้นหา เกียรติบัตร

ผู้ที่จะได้รับเกียรติบัตรต้องผ่านเกณฑ์การทำแบบทดสอบออนไลน์ 8 คะแนนขึ้นไป


ดาวน์โหลดเกียรติบัตรแบบทดสอบ
เรื่องความรู้ทั่วไปในการใช้รถใช้ถนน

ดาวน์โหลดเกียรติบัตรแบบทดสอบ
เรื่องผลกระทบจากการเล่นพนัน


ดาวน์โหลดเกียรติบัตรแบบทดสอบ
เรื่องภัยจากบุหรี่และกลยุทธ์ของบริษัทบุหรี่ไฟฟ้า

ดาวน์โหลดเกียรติบัตรแบบทดสอบ
เรื่องกฎหมายเบื้องต้นการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์